Veel interesse voor Duurzaamheidslening

SCHAGEN - Sinds begin 2019 kunnen inwoners in Schagen een Duurzaamheidslening afsluiten voor het verduurzamen van de woning. Inmiddels zijn de eerste 100 leningen verstrekt.

Er is momenteel voor € 356.000,- euro aangevraagd voor het nemen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van bestaande woningen in Schagen.

Het totale budget voor deze lening is € 630.000,-

Zowel woningeigenaren als huurders kunnen gebruik maken van de lening. Huurders moeten voor duurzame maatregelen toestemming van de verhuurder hebben.

Geïnteresseerden kunnen een aanvraag voor een lening indienen via de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Meer informatie over de Duurzaamheidslening en een Starterslening is te vinden op de website www.svn.nl.

Zonnepanelen01 Zonnepanelen01