Column: Nieuwe coalitie Noord-Holland: toon maar aan dat die woningen nodig zijn

De coalitieonderhandelingen in Noord-Holland zijn succesvol afgerond. De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, PvdA en D66 hebben een flink aantal weken genomen om tot een akkoord te komen en dat heeft formateur Laura Bromet, Tweede Kamerlid van GroenLinks, maar mooi geflikt.

Op het moment dat zij de persconferentie hield kwam het bericht naar buiten dat de coalitieonderhandelingen in Zuid-Holland waren geklapt en dat Hans Wiegel de pijp aan maarten heeft gegeven. In Noord-Holland is het gelukkig wel gelukt. 

De coalitie komt ook met drie verrassende namen voor kandidaat-gedeputeerden naar buiten. Ik noem Esther Rommel (VVD), Edward Stigter (GroenLinks) en Zita Pels (GroenLinks).

Het is voor de eerste keer dat GroenLinks in het bestuur komt van de provincie. Dan is het niet raar dat hun voordracht uit nieuwe kandidaten bestaat.

Stigter krijgt duurzame en energie en klimaat in zijn portefeuille. Zijn collega Pels gaat financiën doen en circulaire economie, havens, cultuur en sport.

Dat klimaat en duurzaamheid bij GroenLinks komt te liggen is meer dan logisch. Een enorme uitdaging voor iemand die geen bestuurlijke ervaring heeft. Hij is momenteel directeur Fysieke Leefomgeving bij de VNG.

Pels is Statenlid en was daarnaast directeur van de stichting Kyra Foundation. Ze haalde haar master in Religiestudies. Als GroenLinks Statenlid heeft zich beijverd voor nieuwe vormen van openbaar vervoer.

Alleen dit onderwerp zit niet in haar portefeuille. Dat gaat Adnan Tekin (PvdA) doen. Ook milieu zit in zijn portefeuille. Vreemd eigenlijk omdat klimaat is ondergebracht bij Stigter (GroenLinks). Die twee onderwerpen kun je volgens mij niet uit elkaar halen. Hier ligt vast een twistappel.

Voor de Kop van Noord-Holland is van belang wat de nieuwe coalitie(duurzaam doorpakken) in petto heeft voor onze regio. Woningbouw bijvoorbeeld. Mag er ook gebouwd worden buiten bebouwd gebied? Neem de omstreden bouwlocatie Buitenvaert in Schagerbrug. Mocht niet van de vorige coalitie?

Nu wel? Nee, vast niet. Ik zie GroenLinks niet akkoord gaan met woningbouw tussen vogelnesten. Of wel soms? De nieuwe coalitie wil met gemeenten woonakkoorden sluiten. Daar beginnen we weer. De oude coalitie was al goed in het maken van regionale afspraken die vervolgens in beton werden gegoten, met de nieuwe coalitie lijkt het niet anders te worden. 

In het coalitieprogramma staat dat gemeenten eerst maar eens moeten aantonen dat die nieuwbouwwoningen nodig zijn en als dit het geval is dan moeten gemeenten bewijzen dat die woningen niet met inbreiden kan worden gerealiseerd. Dan pas mag van de nieuwe coalitie er kleinschalig gebouwd worden aan de randen van de kernen.

Ik zie weer heel veel papier, heel veel cijfers en heel veel voorwaarden opdoemen. De vorige coalitie was er al goed in. Het wordt met deze coalitie niet veel beter. De wens hier in de Kop dat de regio meer te zeggen moet hebben over woningbouw is volledig genegeerd.

Waren we dan beter af met het CDA in de coalitie? Deze partij heeft de Statenverkiezingen verloren ondanks beloften meer ruimte te geven voor nieuwbouwwoningen.

Wethouder Jelle Beemsterboer van Schagen maakte zich breed voor dit onderwerp samen met andere wethouders in Noord-Holland Noord: ze tekenden een aanvalsplan voor 40 duizend nieuwbouwhuizen extra.

De huidige coalitie zit op de toer ‘toon dat maar aan dat ze nodig zijn.’ Wat moet je nog doen om dit aan te tonen als gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars met stelligheid beweren dat er woningnood is in de Kop. Moet je hiervoor op je kop gaan staan? Vertrouwen is goed, maar een akkoord (lees:contract) is beter. Is dat het soms?

Het nieuwe coalitieprogramma is vooral een programma voor het zuiden van Noord-Holland. De Kop komt er weer bekaaid van af. Of je moet het winst noemen dat de coalitie het spoor naar Den Helder wil verdubbelen. Maar daar gaat de provincie niet over.

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra.jpg  2 Foto Eugeen Hoekstra.jpg 2