Column: Toeristenbelasting is nog steeds een graat in de keel in Schagen

De recreatiesector ziet de toeristenbelasting graag verdwijnen. Net als wat met de hondenbelasting is gebeurd. Weg ermee. Het overgrote deel van de toeristenbelasting gebruikt de gemeente als dekking om de begroting sluitend te krijgen. Met de hondenbelasting was dit net zo.

Maar de gemeente rekent op de inkomsten uit deze belastingen. Schrap je de toeristenbelasting dan gaat de Ozb omhoog. Net als bij de hondenbelasting is gebeurd.

De uitkomst is dat nu alle burgers via een sluipweg hondenbelasting betalen. We moeten er voor waken dat we via dezelfde sluipweg de toeristenbelasting gaan betalen. Dat willen mensen niet. En dus vind ik dat de toeristenbelasting moet blijven bestaan.

De toeristenbelasting gaat volgend jaar met een paar cent omhoog. Het tarief voor de toeristenbelasting per persoon per nacht bedraagt nu  € 1,28. Volgend jaar wordt het €1,30 per persoon per nacht. De inkomsten die de gemeente uit de toeristenbelasting haalt worden geraamd op € 1.113.000,-.

Slechts € 0,04 komt ten goede aan het toerisme. Hoeveel geld is dit? Een kleine 35 duizend euro. Daarnaast gaat een bedrag van € 40.000, - naar de ondernemersclub.

De toeristensector is niet blij met de wijze waarop de gemeente omgaat met de toeristenbelasting. Het telt snel op als je een vakantieaccommodatie verhuurt met vier of zes personen voor een periode van 3 of 4 weken. 

Samen met de gemeente zou een evaluatie plaatsvinden met de sector in de persoon van Kees de Wit in het eerste halfjaar van dit jaar. Het zou gaan over de werking van de kersverse verordening 2019. De sector had zijn huiswerk gedaan maar wat er ook gebeurde er kwam geen evaluatie. Intussen verhoogde de gemeente de belasting  voor volgend jaar.

Dat had de sector liever anders gezien. Nu staat de evaluatie gepland in augustus. Maar dat de belastingverhoging doorgaat volgend jaar is zeker. Reden is de meerjarenbegroting. Die grote gaten vertoont. Dan is elke eurocent welkom.

De sector heeft zo zijn vragen. De gemeente weet prima de commercieel gedreven recreatiebedrijven te vinden, maar hoe zit het met de particuliere verhuurders zoals de Airbnb’s? Krijgen die ook állemaal een nota? Weet de gemeente waar ze zitten? Worden ze allemaal gecontroleerd? En hoeveel brengen die controles op aan geld?

De kritiek richt zich vooral op de belasting zelf. De sector wil geen lastenverzwaring maar een lastenverlichting. Maar ook een visie voor de lange termijn. Een visie van de gemeente? Lijkt me sterk. Voor een visie moet je toch vooral bij de oogarts zijn.

Of anders gezegd: voor het heffen van een belasting is geen visie nodig. Het is een instrument dat je wel of niet wil inzetten. Toch kan er nog een vraag komen: hoeveel geld wil de gemeente ermee binnenhalen. En als dat achteraf meer blijkt te zijn, kan de sector hiervan profiteren? Ik zou zeggen: waarom niet. Stop het in een fonds en bespreek de besteding met de sector.

De gemeenteraad heeft de begroting 2020 vastgesteld inclusief de verhoging van de toeristenbelasting. De toerist als dankbare melkkoe van de gemeente.

Zolang de toeristen blijven komen en ook nog eens in groteren getale dan wordt het roepen in de woestijn om de belasting weg te krijgen. Wat de gemeente wel kan doen is het inzichtelijk maken welke investeringen ze pleegt om de kustdorpen aantrekkelijk te maken voor toeristen. Dat is goed voor de beeldvorming.

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra.jpg  2 Foto Eugeen Hoekstra.jpg 2