Column: HVC wacht een heffing op importafval

Huisvuilcentrales importeren graag afval uit het buitenland om de ovens draaiende te houden. De bezettingsgraad moet op peil blijven want anders dreigen er financiële tekorten te ontstaan. De regering wil op 1 januari een heffing invoeren op de import van dit afval. De heffing gaat 32 euro kosten per ton.

HVC Alkmaar heeft vorig jaar 60 miljoen kilogram geïmporteerd uit Groot Brittannië. Een stuk minder dan in 2017 toen 175 miljoen kilogram werd ingevoerd. De import is conjunctuurgevoelig. Hoe beter onze economie draait hoe minder hoeft te worden ingevoerd. Hoe dan ook, de import heffing zal een flinke gat slaan in de begroting van volgend jaar. Een kleine 2 miljoen euro.

De afvalsector staat op zijn achterste benen en begrijpt niet waar die heffing vandaan komt. Nou, ik wel. Het heeft te maken met  het Urgenda-vonnis: de staat doet weinig aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Om toch iets te doen, kwam minister Wiebes (Klimaat) in juni met een pakket maatregelen.

Eén van deze maatregelen is een heffing op de invoer van afval. Volgens de afvalsector werkt de heffing averechts omdat het afval ergens anders naartoe gaat waar het wordt gestort of verbrandt op een minder hoogwaardige manier.

Vergeten wordt dat Wiebes niet over het buitenland gaat. Hij wordt afgerekend op Nederlandse prestaties. Transport van afval uit het buitenland gebeurt ook niet brandschoon. Ook dat gaat gepaard met uitstoot van Co2.

Ton van der Giessen van de recyclingbedrijven in ons land is er stellig over: de verbrandingsinstallaties moeten op volle capaciteit draaien. Hij is bang dat het ook gevolgen zal hebben voor de recycling-industrie. Verbranden gaat minder kosten dan recyclen omdat de tarieven voor vuilverbranding omlaag zullen gaan om de ovens aan de praat te houden.

Hier openbaart zich de perversiteit van het afvalsysteem in Nederland. De vuilniscrisis in Amsterdam laat zien hoe het verdienmodel geperverteerd is: de ovens dicteren het afvalstoffenbeleid in ons land. Presteren die te weinig dan is Holland in last. Terwijl het recyclen leidend moet zijn. 

HVC wil ook de warmtecentrale zijn voor heel veel huishoudens en gebruikt als brandstof afgedankt hout van de gemeenten en slib. Dit staat los van dit verhaal.  

De importheffing per 1 januari  zou een klap kunnen betekenen voor de recycling van grondstoffen. Reden:de heffing maakt recycling minder aantrekkelijk. Hoe kan dit in vredesnaam?

Dit komt door de ovens: om onderbezetting te voorkomen gaan de tarieven omlaag. Dan wordt verbranden goedkoper dan recyclen. Moraal van het verhaal: de ovens moeten blijven branden. Ook als dit ten koste gaat van recycling van grondstoffen. 

De import van Brits afval, die nodig is om de ovens rendabel te houden, zo mogen we het wel zeggen, wordt duurder vanwege de importheffing. Maar er komt ook een Brexit aan. De onzekerheden rond de Brexit zijn een groot risico. Bij een harde Brexit en daar lijkt het op valt de import stil en dat legt dan de overcapaciteit op de afvalmarkt bloot. Heeft HVC al een plan B ? 

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra.jpg  2 Foto Eugeen Hoekstra.jpg 2