Column: Gaat de ondertunneling van de Zuiderweg bij het spoor nog door?

Het staat er zo fraai in het collegeprogramma van CDA,JESS en PvdA. De spoorwegovergang moet een ongelijkvloerse kruising worden. Waarom? Het coalitieakkoord rept over opstoppingen op de Zuiderweg. “Wij gaan onderzoeken of de provincie en ProRail mee willen werken aan een project voor de ondertunneling van de Zuiderweg en gaan na of zij daar de financiering voor zouden willen dragen”.  En dus moet de Zuiderweg onder de spoorovergang worden verdiept.

Voordelen te over: verkeer en treinen blijven uit elkaars buurt en het verkeer kan beter doorstromen. Alleen er is een kleinigheidje: het geld ontbreekt. Geen nood. Het college zou gaan lobbyen bij de provincie en ProRail. De vraag is natuurlijk is de nood zo groot dat deze investering rechtvaardigt?

Er zijn regelmatig opstoppingen op de Zuiderweg zowel aan de oostkant als aan de westkant van het spoor. Tijdens de spitsuren loopt het soms hier aardig vast. En het lijkt erop dat het alleen maar drukker wordt. Maar wat als je het geld niet hebt? Ondertunneling kost en paar miljoen. Dat wordt roepen in de woestijn totdat er bij ProRail iemand begint te roepen ‘zo kan het niet langer.’

In Oss is een verschrikkelijk ongeluk gebeurt met een Stint. Vier kinderen zijn daarbij om het leven gekomen.  Elders in het land zijn er aanrijdingen op onbewaakte overgangen. Gelijkvloerse kruisingen zijn levensgevaarlijk. En dus besloten NS en ProRail miljoenen euro vrij te maken om onbewaakte overgangen gewoon weg te sluiten en om gelijkvloerse overgangen ongelijkvloers te maken.

De gemeente Schagen ziet mogelijkheden om verkeersdrukte en veiligheid op het spoor te combineren en besluit in overleg te treden met ProRail en de NS eind vorig jaar. Wat zegt het gespreksverslag? ProRail heeft een top-100 van gevaarlijke overgangen samengesteld die ze wensen aan te pakken.

De Zuiderweg te Schagen behoort hier echter niet toe. Waarom niet? De locatie is te complex en brengt een forse investering met zich mee. ProRail begrijpt de wens van het gemeentebestuur maar het gaat niet gebeuren. Beteuterde gezichten van onze bestuurders. De Zuiderweg zit er niet bij.

Zijn er dan geen andere oplossingen? Gemeente Schagen zou (zelfs met cofinanciering vanuit het Rijk en Provincie) nog aanmerkelijk moeten bijdragen aan de ondertunneling. Een dergelijke forse investeringsruimte heeft gemeente Schagen echter niet. Is dit zo? Geld voor overheidsinvesteringen kan geleend worden. Lenen is nu zeer goedkoop. Maar ik zie Schagen dit niet doen.

Een alternatief voor het verminderen van de opstoppingen op de Zuiderweg is de andere wens van dit college de aanleg van de verbindingsweg tussen de N245 en N241 aan de zuidkant de stad. Dan natuurlijk inclusief een ondertunneling van de weg bij het spoor. Maar de weg staat niet op het prioriteitenlijstje van de provincie.

Eugeen Hoekstra

 

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)