Primeur vuurwerkschaamtebelasting in Schagen

Meer afsteken, betere stoepen

Naar verluidt zal er op de aankomende vergadering van burgemeester en fraktievoorzitters een voorstel op tafel komen voor de invoering van vuurwerkschaamtebelasting (VSB) in de gemeente Schagen. Op die manier hoopt men bij gebruikers schaamtegevoelens aan te kweken voor het gebruik van vuurwerk met als uiteindelijk doel dat men geen vuurwerk meer koopt.

“Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door de invoering van de VSB kunnen we als gemeente de kosten van het herstel van de vernielingen als gevolg van vuurwerk betalen.” aldus Jacques Bedrand, Chef Financien.  “Op elk vuurwerkartikel gaan we 1 euro aan VSB heffen. Naar verwachting zullen de inkomsten een veelvoud van de kosten bedragen. Wat overblijft steken we in het herstel van de stoepen. Dus hoe meer men afsteekt des te beter de openbare ruimte wordt”.

Navraag bij de politieke Schager kopstukken levert weinig positieve reacties op. Jonne van de Beek, fraktievoorzitter VVD: “Ik zorg tijdens elke raadsvergadering voor vuurwerk. Ik vuur via mijn betoog wat pijlen af. Vervolgen loopt alles met een sisser af. Echt gillende keukenmeidenwerk”.

Marga Mulder-Keij, raadslid Senioren Partij: “Vuurwerkverbod is een splijtzwam in onze partij tussen de ouderen en de twee juniorleden van 48 jaar die we hebben. Die willen nog wel een pijltje afsteken. Ik zelf hou het altijd op sterretjes. Onschuldig toch?”

Vuurwerkschaamtebelasting Vuurwerkschaamtebelasting