Column: Betalen we straks in Schagen per kilogram afval?

De gemeente Schagen komt met nieuwe plannen over het inzamelen van huishoudelijk afval. Het restafval per inwoner moet omlaag. Maar hoe dan? De afvalstoffenheffing van de gemeente Schagen nodigt mensen niet uit om goed te letten op de hoeveel kilogram afval dat zij in de kliko storten. Of in de ondergrondse containers.

Dat wordt anders als er een variabele tarief komt per aangeboden kilogram afval. Dan betaal je een tarief dat qua hoogte afhankelijk is van de hoeveelheid aangeboden afval.  Zo’n tariefsysteem wordt kortweg diftar genoemd (gedifferentieerde tarieven). Men betaalt dan per kilo, per zak of per lediging. De keuze is aan de gemeente.

Schagen doet het goed. In 2015 was er in Schagen nog sprake van 57% afvalscheiding en 243 kg restafval per inwoner per jaar. In 2016 was dit 67% afvalscheiding en 190 kg restafval per inwoner per jaar. In 2017 was dit 70% afvalscheiding en 174 kg restafval per inwoner per jaar. Schagen maakt zo een goede beurt.

En hoe verliep het jaar 2018? Toen scoorde de gemeente Schagen plusminus 73% afvalscheiding en 170 kg restafval per inwoner per jaar. Je  zou denken prima resultaat. Maar nee, het is volstrekt onvoldoende. Kijkend naar de milieudoelstelling van de regering voor 2020, dan moet Schagen zitten op 75% afvalscheiding oftewel 100 kg per inwoner. Vijf jaar later op 95% oftewel 30 kg.

Schagen loopt dus achter. Dus komt de gemeente met een nieuw gemeentelijk afval- en recycleplan: verschijnt begin dit jaar. Ik heb een heleboel vragen. Want wat gaat er voor ons veranderen? 

Een paar vragen: komen er weer andere kleinere kliko’s in Schagen? Worden kliko’s voorzien van een chip om per lediging de heffing te berekenen? Dreigt hierdoor de privacybescherming in gevaar te komen? Worden de ondergrondse containers overbodig? Want hoe wordt dan het aantal gestorte kilogram gewogen? Of wordt het variabele deel bepaald door het aantal keren dat gebruik wordt gemaakt van het pasje?

Verder: dreigt niet dat inwoners restafval ergens anders gaan storten om zo het variabele tarief op nul euro te houden? Betalen de huishoudens in zijn totaliteit minder heffing door het nieuwe systeem?

Of is te voorzien dat Schagen de vaste heffing verhoogt om uit de kosten te komen en de huishoudens er niets mee opschieten? Gaat de gemeente haar inwoners raadplegen om vast te stellen welk systeem de meeste voorkeur heeft?

Zoals gezegd komt het nieuwe afvalplan van de gemeente begin dit jaar naar buiten. Dan weten we aan welke richting de gemeente denkt? De afvalheffing is in de afgelopen jaren elk jaar met 10% verhoogd.

Het is goed dat er prikkels zijn om de consument bewuster te maken van het afvalprobleem. Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat consumenten meer moeten betalen. Van afval worden nieuwe producten gemaakt. De opbrengst hoort ook ten goede te komen aan de huishoudens in Schagen.

Eugeen Hoekstra

 

Foto Eugeen Hoekstra.jpg  2 Foto Eugeen Hoekstra.jpg 2