Column: Wat een gestuntel in Schagen met die geluidswal

Muggenburg die jaren moet wachten op een geluidswal. Tweespalt in Schagerbrug door ongelukkig communiceren van de gemeente over de Schagerweg. Het Noodfonds dat zonder blikken of blozen wordt afgeserveerd, de minima-regeling voor ouderen die in een pennenstreek wordt afgeschoten en een wethouder die een coach aan zijn broek krijgt. Het kan allemaal in Schagen.

Hebben onze wethouders wel alles in de hand? En hangt de gemeenteraad er niet een beetje bij?  Neem de Schagerweg in Schagerbrug. Iedereen in het dorp is het ermee eens, dat de weg moet worden aangepakt. De dorpsraad mag het zeggen. Zo ook in Schagerbrug.

De dorpsraad gaat voor klinkerbestrating. Dank voor het advies, zegt wethouder Heddes, maar het wordt asfalt. Had de wethouder dit laatste niet eerst met ons moeten communiceren voordat het wereldkundig werd gemaakt, vroeg de dorpsraad zich af. Geschil geboren.     

Ergerlijk is het gedoe rond de geluidswal in Muggenburg. We moeten terug naar 2017, toen een auto dwars door de geluidswal reed. Nu gebeuren er wel meer ongelukjes die nauwelijks de aandacht krijgen; er komt snel een reparatieploeg langs en hupsakee de schade is hersteld, maar dit gebeurt niet met deze stuk gereden plexiglas geluidswal.

We zijn nu drie jaar verder en dat ding is nog steeds niet gerepareerd. Lijkt mij een leuk item voor het Tv-programma “Kanniewaarzijn”, hoe een gemeente worstelt met een geluidswal, met de kosten, maar vooral met de vraag wie er moet opdraaien voor de kosten. De gemeente of de provincie?

Er gingen maanden voorbij voordat de gemeente tot de slotsom kwam dat zij de portemonnee moest trekken. Toen bleek dat ook de verzekeraar van de ongelukkige automobilist ook niet over de brug kwam was de conclusie wel duidelijk. Schagen had voor de reparatie 70 duizend euro in de gemeentebegroting opgenomen.

Opeens was het geld er niet meer: niet uitgegeven? Dan ben je het kwijt. En dus moest de raad eraan te pas komen om het bedrag opnieuw op tafel te leggen. 10 maart was er weer eens een bijeenkomst over de vermaledijde geluidswal.

Maar wethouder Heddes kwam echter niet met de mededeling, dat de geluidswal de volgende dag zou worden gerepareerd. Hè eindelijk! Had in de zaal moeten klinken. Maar de wethouder zei met trots in zijn stem, dat de geluidswal een duurzame wordt met zonnepanelen. Kan wel weer even duren. We weten niet hoeveel dit gaat kosten. Dag lieve mensen. Tot volgend jaar. Veel plezier met het verkeerslawaai!! Went het al? 

Het gemeentebestuur had in zijn wijsheid besloten het ouderenpakket op te heffen. Motief was: er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Het pakket behelst een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor ouderen met een laag inkomen. De ouderenbonden zijn in gesprek met wethouder van der Veek over de onderbenutting.

Hoe kan dit? De reden is dat de regeling uitsluitend digitaal toegankelijk is. Veel ouderen zijn hiertoe niet machtig. En dus werd samen met de wethouder oplossingen bedacht (voorlichting, assistentie bij het aanvragen) en zou de gemeente een informatiebijeenkomst voor ouderen beleggen. Is nooit gebeurd.

En alsof er niets is besproken en afgesproken trok de wethouder in november  resoluut de minima-regeling in en de gemeenteraad haalde zijn schouders op. Geen behoefte toch? Dan kunnen we ermee stoppen. En die afspraken dan met de ouderenbonden? De wetenschap, dat sommige ouderen moeite hebben om bij de regeling te komen? Dat er iets aan gedaan zal worden? 

Het Noodfonds kreeg dezelfde behandeling. Er wordt kennelijk geen gebruik van gemaakt en dus werd eenzijdig besloten de subsidie stop te zetten. Ook hier kunnen we weer spreken van een ondoordacht besluit.

De mensen van het fonds  reageerden boos en ontdaan. Nu zou het fonds, dat mensen financieel bijstaat als ‘niemand meer kan helpen’, weer geld krijgen. De onbenulligheid en de onvriendelijkheid waarmee het gemeentebestuur tewerk gaat is stuitend te noemen.

Zoals bekend heeft wethouder Van der Veek een coach aan zijn zijde gekregen die hem de trucjes moet leren hoe je een moeilijke vraag in de gemeenteraad met gemak kan omzeilen. Het kan allemaal in Schagen. 

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)