Column: Toch geen sportcampus in Schagen?

JESS en Wens4U willen het dolgraag. Een sportcampus in Muggenburg-Zuid. De motie kreeg niet de meerderheid van de raad achter zich, maar het college vond het idee zo interessant dat het heeft onderzocht op haalbaarheid. Het optimisme stijgt. Gaat het ervan komen?

Maar wat bedoelen beide partijen met een sportcampus? Eigenlijk komt het hierop neer: alle sportactiviteiten in de stad Schagen verhuizen naar een centrale plek in Muggenburg-Zuid. Het college reageert zeker niet terughoudend op het idee van een sportcampus. Er zijn genoeg redenen om hierover na te denken. Wat zijn de redenen dan?

Het college kijkt naar de ouderdom van de sporthallen en het zwembad de Wiel. Beiden zijn begin jaren 70  gebouwd. De komende tien jaar zal zich ongetwijfelde de vraag aandienen of het renoveren wordt of vervangen door nieuwe accommodaties. Een geldkwestie is dit natuurlijk ook. Stel dat renoveren duurder uitpakt, dan ligt nieuwbouw voor de hand.

Een andere optie zou een moderne sportcampus kunnen zijn, stelt het college in een raadsmemo, waarbij alle voorzieningen gedeeld kunnen worden door verenigingen en scholen. Ook met het oog op de herinrichting van Groenoord is dit daarom een logisch moment om naar de haalbaarheid van dit plan te kijken. Het enthousiasme spat er vanaf.

Het college ziet geld liggen bij de rijksoverheid. Sporten en bewegen passen bij de politieke agenda van vandaag. We moeten met z’n allen gezonder leven. We zijn te dik, eten niet gezond en bewegen veel te weinig. Waar kan je beter sporten dan in een sportcampus? Ja, toch?

Volgens het college wil de rijksoverheid investeren in het moderniseren van de vele oude sportvoorzieningen in ons land. Uiteraard ben ik gaan neuzen bij de rijksoverheid en inderdaad, heeft het rijk 185 miljoen euro opzij gezet voor verbouw en nieuwbouw van sporthallen. De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw. De subsidieregeling duurt tot 1 maart 2022. Doen dus?

Het college is aan het rekenen geslagen en komt tot een verrassende conclusie. Het maken van een moderne sportcampus exclusief zwembad gaat  ruim € 14 miljoen kosten en inclusief zwembad € 30 miljoen. Bijna 18% wordt gesubsidieerd door het rijk. Nog steeds veel geld, maar aantrekkelijk genoeg om het plan verder uit te werken.

U raadt het al. Het gaat niet door. Corona schiet het plan af. Of beter gezegd de recessie die erop volgt. Het college acht het niet opportuun om op dit moment een nieuwe sportcampus te ontwikkelingen voor de stad Schagen. We staken het onderzoek.

Verstandig? De bouw van de sportcampus zorgt voor werk en in recessietijd is elk uur betaalde arbeid een zegen. Een stichting kan de opdrachtgever zijn voor de nieuwe campus. Het geld wordt geleend bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Je richt een stichting op die het geld leent, terwijl de gemeente garant staat. Voor de financiering van sportaccommodaties is volgens mij wel een garantie nodig van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS). Of deze opties zijn onderzocht vertelt het college niet.

Wat nu? Gewoon doorgaan op de oude voet, zegt het college. Wat is de oude voet? Groenoord natuurlijk. Maar dat lost het probleem van verouderde accommodaties niet op (sporthallen, zwembad De Wiel). Ook dat gaat geld kosten. Recessie of niet.

Wethouder Kruit eindigt haar betoog in mineur: “het idee van een nieuwe, moderne sportcampus draag ik als wethouder Sport dan ook een warm hart toe. Echter, het is nu niet het moment om als gemeente hierin te investeren. Daarom hebben wij als college besloten hier geen verder onderzoek naar te doen.”

Eugeen Hoekstra

 

 

 

Foto Eugeen Hoekstra.jpg  2 Foto Eugeen Hoekstra.jpg 2