Column: Wie heeft nog vertrouwen in de gemeente?

Hoe staat het met het vertrouwen in het gemeentebestuur? I&O Research, bekend onderzoeksbureau, heeft dit onderzocht voor de gemeente Hollands Kroon. Zet u schrap. Nou, dat is niet hoog. Slechts 17% van de inwoners heeft dat vertrouwen. Doet wat ze zegt: in 2018 vond 18% van de inwoners van Hollands Kroon dat, dit jaar 15%. Landelijk 28%. Houdt toezicht op het naleven van de regels: in 2018 vond 19% dit; dit jaar 16%. Landelijk 29%. De gemeente stelt zich flexibel op: in 2018 20%; dit jaar 20%. Landelijk 24%. Opmerkelijk: inwoners van Anna Paulowna zijn het meest vaak positief. Komt dit doordat hier het gemeentehuis staat? Naar het antwoord moet ik gissen.

Meerdere inwoners reageren op de inspanningen van de gemeente om inwoners te betrekken bij plannen en projecten. Een aantal reacties:

• “Breng het menselijk aspect terug in de besluitvorming en laat het winstbejag los. Een mooie gemeente is vele malen belangrijker dan een rijke gemeente!”

• “In het algemeen vind ik dat gemeenten te groot worden. Daardoor is er te veel afstand tussen bestuurders en bewoners.”

• “Als Hollands Kroon als eerste de duurzaamste gemeente van Nederland wil worden, kan de gemeente kijken naar het woningbeleid. Graag zie ik dat er ruimte is voor kleinschalige woningbouw in het buitengebied van de Wieringermeer. Maar ook meer diversiteit omtrent de woningen zelf. Tegenwoordig lijken alle woningen op elkaar en zijn ze ook nog van dezelfde grootte. Dat vind ik jammer.”

• “De bevolking meer inspraak geven en meer peilen wat er leeft onder de bevolking. De Gemeenteraad staat zeer ver af van de bevolking.”

Om de twee jaar wordt zo’n onderzoek uitgevoerd zodat je kunt zien of er vooruitgang of achteruitgang is geboekt. De vraag is hoe hangt de vlag erbij in Hollands Kroon als het gaat om de eigen woonbuurt, veiligheid en de voorzieningen?

I&O Research meldt dat de inwoners van deze gemeente tevreden zijn over de eigen woonbuurt; men vindt het doorgaans prettig wonen in de buurt en geeft hiervoor een rapportcijfer van een 7,8. Ook stellen inwoners dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan, ze zich thuis voelen en ze geven aan dat ze niet zo snel zouden weggaan uit de buurt. Ook ervaart men weinig tot geen overlast van andere buurtbewoners.

Meer dan vier vijfde van de inwoners (84%) van Hollands Kroon voelt zich thuis in de eigen buurt, ten opzichte van bijna negen op de tien (87%) in 2018. Iets minder dan twee jaar geleden, niemand die hierover klaagt. Zo vindt een ruime meerderheid dat de winkels en de scholen voldoende dichtbij zijn. Ditzelfde beeld is ook te zien voor het onderhoud aan de fietspaden en de bermen. De meeste waardering betreft het aanbod van de sportvoorzieningen.

Nog een belangrijke vraag: hoe staat het met de gezondheid van de inwoners? Zij beoordelen de eigen gezondheid met een 7,6. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde (7,7). De hulp van Incluzio beoordelen ze met een 6,8. Dit is lager dan voor de huisarts (7,7), voor GGD (7,6) en andere organisaties (8,0). Incluzio moet beter zijn best doen!!

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)