Column: Zes Basisscholen lopen tegen opheffing aan

Wat in Oudesluis is gebeurd, het verdwijnen uit het dorp van de obs basisschool De Bijenkorf, staat ook te gebeuren in andere dorpen. Sluiting van een school is slecht voor de leefbaarheid in het dorp.

Met de opheffing van de school is het dorp de toekomst kwijtgeraakt. Want welk jong gezin wil nog gaan wonen in zo’n zielloos dorp? Leegstand wordt  gecamoufleerd door de intrek van arbeidsmigranten, maar zit het dorp hierop te wachten?

Dorpelingen proberen er het beste van te maken. Vanuit het samenwerkingsproject “De Kop Werkt!” van de vier gemeentes in de Noordkop en de provincie, kwam een half miljoen euro beschikbaar om Oudesluis een impuls te geven.

Zo is er bijvoorbeeld het Polderpark gekomen, waar het fijn toeven is als het niet hard waait. Geen klachten over de vrijwilligers, maar waar het dorp echt op wacht zijn  nieuwbouwwoningen. Die komen er niet en dat is geen goed teken. Het dorp vergrijst, terwijl nieuw bloed heel hard nodig is.   

In het coalitieprogramma van CDA, PvdA en JESS worden mooie woorden gewijd aan de leefbaarheid in dorpen. Dat een school een belangrijke functie heeft, dat de school mensen samenbrengt en kinderen samen kunnen spelen. Ik citeer: “Het verdwijnen van de school uit het dorp is dan ook een forse aderlating.”

Echter niet de gemeente, maar de schoolbesturen besluiten over het sluiten van een school als deze onder het niveau van de wettelijke instandhoudingsnorm is gezakt. Het enige dat de gemeente kan vragen is vooroverleg met de gemeente om te zoeken naar een oplossing om de school toch open te houden. Garanties worden niet gegeven.

De rijksoverheid heeft de opheffingsnorm voor de gemeente Schagen vastgesteld op 69 leerlingen. Verscheidene scholen hebben moeite boven deze norm uit te komen. Dit zijn:  basisschool de Zwerm     (70 leerlingen) in Sint Maarten, Sint Joseph-School (59) in Burgerbrug, De Regenboog (52) in Stroet, De Brug (74)  in Sint Maartensbrug en bassischool Zandhope(70) in ´t Zand. Als het gemeentebestuur echt wil dat scholen niet verdwijnen uit de dorpen, dan staat het voor een geweldige uitdaging. Of zijn hieraan twijfels gekomen?

Ouders en leerkrachten van de obs De Brug in Sint Maartensbrug hebben zo hun bedenkingen. Zij vrezen echt voor het voortbestaan van hun school. Het aantal leerlingen komt onder de opheffingsnorm, terwijl de gemeente plannen heeft voor nieuwbouw voor obs De Zwerm in Sint Maarten.

Beide scholen vallen onder de onderwijskoepel Surplus. Betekent het nieuwbouwplan het einde van basisschool De Brug? Wie zal het zeggen. Men vermoedt van wel omdat in het verleden min of meer de afspraak was dat De Zwerm zou sluiten en de leerlingen naar Sint Maartensbrug zouden komen.

Dit is niet gebeurd, gelukkig maar, want dan zou Sint Maarten een school zien vertrekken. Hoe je het wendt of keert, haal je de school uit een dorp dan gaat dat echt ten koste van de leefbaarheid.

Betekent het nieuwbouwplan voor de school in Sint Maarten de doodsteek voor De Brug in Sint Maartensbrug?  De Brug is in 2016 gebouwd en dus bepaald niet oud. Slopen zou kapitaalsvernietiging zijn. In Oudesluis is de school omgebouwd tot appartementen.

Woningbouw zorgt voor nieuwe aanwas, maar daarmee heb je de school niet terug. Een schoolbestuur van een basisschool onder de opheffingsnorm kan in bepaalde gevallen een beroep doen op een uitzonderingssituatie. Sint Maartensbrug en Sint Maarten liggen echter hemelsbreed dicht bij elkaar en beide scholen lopen tegen de opheffingsnorm aan.

De zorg van de ouders en de leerkrachten op De Brug is goed te begrijpen. Het is daarom zaak dat de koepel en de gemeente totale helderheid verschaffen over het voortbestaan van De Brug. Als deze school verdwijnt wat heeft de gemeente dan in de aanbieding om Sint Maartenbrug toch leefbaar te houden?  

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra.jpg  2 Foto Eugeen Hoekstra.jpg 2