Column: Oud-specialist bekritiseert bestuur Noordwestgroep ziekenhuizen

Af en toe steekt het de kop weer op. De angst dat het ziekenhuis in Den Helder wordt leeg getrokken. Dat meer en meer specialismen worden gecentraliseerd in het ziekenhuis in Alkmaar. Dat steeds vaker patiënten in Alkmaar worden opgenomen.

Paul Houben, voormalig specialist in het Helderse ziekenhuis, tevens gemeenteraadslid voor ‘Beter voor Den Helder’, weet het zeker. Hij heeft contacten met het ziekenhuis en hoort dat het personeel ontevreden is over de manier waarop de Raad van Bestuur omgaat met het voorzieningenniveau van zijn oude ziekenhuis.

Alkmaar is en blijft hoofdzetel van Noordwest en daarin zal niets veranderen. Maar dat mag niet betekenen dat de directie zich in Den Helder nauwelijks laat zien. En dus besloot de gemeenteraad met instemming van wethouder Biersteker (ChristenUnie) de Raad van Bestuur op het matje te roepen in de marinestad. Zo mogen we dit natuurlijk niet betitelen.

De uitnodiging gebeurt respectvol, want het kan best zijn dat de angst ongegrond is. De wethouder zegt dat het college regelmatig wordt bijgepraat door de Raad van Bestuur en dat over het locatieprofiel van het Helderse ziekenhuis goede afspraken zijn gemaakt.

Maar weet de wethouder niet dat het rommelt onder het personeel? Dat specialisten zich niet senang voelen? Is dit allemaal toe te schrijven aan het verwijt dat “de directie zich vanuit Alkmaar zelden laat zien in Den Helder?” Houben heeft geen hoge pet op van de Raad van Bestuur die met mooie verhalen en PowerPointpresentaties aan gezinsbegoocheling doet.  

De verhalen op de werkvloer spreken andere taal. In de lokale krant laat hij optekenen dat ‘als het middenkader niet uitvoert wat de Raad van Bestuur wil, zij morgen op straat staan.’ De gemeenteraad schaarde zich achter dit verhaal: de Raad van Bestuur moet langs komen om uitleg te geven over het gebrek aan belangstelling voor het ziekenhuis in Den Helder.

Vorig jaar besloot de Raad van Bestuur om de intensieve zorg weg te halen uit Den Helder. De reden was duidelijk: te weinig patiënten en te veel verpleegkundigen en IC-artsen. Het aantal patiënten is klein waardoor het artsen en verpleegkundigen nauwelijks lukt om de vereiste vaardigheden op niveau te houden. Maar het ziekenhuis kreeg wat anders terug: een afdeling geboorte- en acute zorg. In november opent de nieuwe afdeling acute zorg haar deuren is de verwachting. 

De Raad van Bestuur laat ook niet de verbouwing van het ziekenhuis in Den Helder los. De gemeenteraad garandeerde nota bene de leningen. Het maatschappelijk belang van dit ziekenhuis is hiermee wel aangegeven. Geeft het ontwerp argwaan? Het laat zien dat het ziekenhuis wel dertig procent kleiner wordt. De hele oostvleugel gaat plat. Baart dit zorgen?

Volgens de raad kan het best kleiner door beschikbare ruimten efficiënter en flexibeler te gebruiken. En klinische ruimten worden geclusterd. Scheelt ook ruimte. Het voorlopig ontwerp zou deze zomer worden bekendgemaakt. Door corona zal dit wel niet lukken.

Het ziekenhuis in Alkmaar is en blijft het centrale ziekenhuis van de Noordwestgroep, maar dat was het altijd. Maar dat gevoel van achterstelling is nooit weggegaan. Gaat het ziekenhuis dezelfde kant op als de Zuiderzee Ziekenhuizen. Dit lijkt mij onwaarschijnlijk.  De kritiek van Paul Houben richt zich op afspraken die zijn gemaakt over het locatieprofiel, namelijk hoe het ziekenhuis een volwaardig ziekenhuis kan worden. Inderdaad, voor hartproblemen moet je subiet naar Alkmaar, niet naar Den Helder.  

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)