Column: Wethouder: ‘Verkeersplan moet geen podium zijn voor gevoeligheden en emoties’

In december van het vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan om te zorgen voor een degelijk verkeerscirculatieplan voor het stadscentrum van Schagen. Waarom die motie? De straten worden drukker, meer auto’s, nog meer vrachtauto’s, veel fietsverkeer door aanwezigheid van scholen. De SES wil een nieuwe kijk op de Markt en de winkeliersvereniging Schagen vraagt aandacht voor het parkeren op en rond de Gedempte Gracht.

Wanneer moet er een plan van aanpak liggen? Voor het zomerreces van 2020. Dat is al begonnen. En hoe zit het met dat plan? Dat is er niet. Wanneer dan wel? Oktober misschien? Het enige dat wethouder Heddes heeft gedaan is de ingreep in de Thorbeckestraat en de Oosterstraat. Conclusie: de raad kan moties bij de vleet aannemen, helpen doet het niet.

Als iets niet lukt dan zijn er in de bestuurlijke arena twee uitvluchten: één is een commissie instellen die met een advies moet komen en twee is een duur bureau inhuren dat met een plan moet komen. Tijd kopen heet dit. Of nog beter: plannen voor je uitschuiven. Reden: er is geen geld om wat dan ook uit te voeren. Nog een reden: zo houden we de raad koest.

Wat moet het bureau doen volgens het college? Onderzoeken en inventariseren wat nodig is om van een plan een verkeersplan te maken en het organiseren van een groot participatietraject, waarin de resultaten van de inventarisatie en het onderzoek zullen worden gebruikt. Deze processen kunnen deels parallel lopen en zullen elkaar natuurlijk versterken.

Er ligt inmiddels een stapel onderzoeksrapporten op het gemeentehuis van hier tot Tokio, met dank aan oud-wethouder Jan Bouwes, ere wie ere toekomt, maar blijkbaar zijn die plannen niet interessant meer en dus wordt vlot de portemonnee getrokken voor weer een nieuw plan.

Door de corona-crisis is het verkeersbeeld enige tijd anders geweest. Zo waren er veel winkels gesloten en scholen dicht. Ook de sport en het verenigingsleven lagen op hun gat. Maar de situatie is zich aan het herstellen. De cafés en restaurants zijn weer open, net als de scholen, de buurthuizen en de sportclubs. Er kan ook weer normaal vergaderd worden. Er zijn nog wel beperkingen zoals de anderhalve meter regel, maar daar is mee te leven. Het is weer overal druk en bedrijvig. Aan de slag zou ik zeggen.

Maar nee, wethouder Heddes spreekt over ‘gevoeligheden bij winkeliers en de horeca’ die naar verwachting van invloed kunnen zijn op de ‘houding van belanghebbenden en vertegenwoordigers.’  Verder schrijft hij “Het zou afbreuk doen aan de oorspronkelijke intentie als dit verkeersplan een podium wordt voor gevoeligheden en emoties die enkel in het nu en de nabije toekomst spelen.” Kortom, de corona werkt  kennelijk als een soort splijtzwam. 

Komt dat verkeersplan er nu? Kan dat bureau nu aan de slag? Nee, dat ook weer niet. Wethouder Heddes komt in oktober met een plan van aanpak naar de gemeenteraad. Dus toch?  Nee, het wordt een stappenplan. Stapje voor stapje, dan breekt het lijntje niet.

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen presentatie dichtbundel 14 juli 2017 Foto Eugeen presentatie dichtbundel 14 juli 2017