Column: Ouder echtpaar botst met Wooncompagnie

Huurders van Wooncompagnie hebben een streepje voor bij het vinden van een andere huurwoning. Wooncompagnie verwacht met het instellen van deze nieuwe regel een betere doorstroming  op de woningmarkt. De huurder laat een sociale huurwoning achter en zo kan iemand anders, wellicht een gezin, geholpen worden.

Maar wie een koopwoning heeft, neem een gepensioneerd stel dat behept is met lichamelijke klachten, en op zoek is naar een aangepaste huurwoning, valt tussen wal en schip. Zeker als het stel weinig inkomen heeft en weinig overwaarde op hun woning. Eigen huurders gaan voor.  

In de lokale krant verscheen een artikel over een echtpaar dat woont in een koopwoning, acht jaar ingeschreven bij Wooncompagnie, wil graag verhuizen naar een seniorenwoning, maar loopt subiet tegen de nieuwe regel van de regionale huisvester aan: huurders hebben voorrang. Zo komt dit echtpaar nooit aan de beurt is hun stellige overtuiging. De vraag is waarom nemen ze geen tweede hypotheek op hun huis. Het antwoord is dat er geen overwaarde zit op de woning. Maar zou een blijverslening kunnen helpen waarmee zij hun woning kunnen aanpassen?

Meer dan honderd gemeenten verschaffen in dit geval een blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, maar onlangs heeft een meerderheid van de gemeenteraad in Schagen deze mogelijkheid om zeep geholpen onder het motto ‘niemand vraagt erom.’ Ook bestaat er zoiets als de verzilverlening voor een huis met overwaarde. Voor dit stel biedt dit dus geen oplossing.

Het echtpaar had zich in 2012 ingeschreven bij Wooncompagnie en toen het moment kwam om op een woonadvertentie van Wooncompagnie te reageren, had Wooncompagnie het beleid veranderd. Hierdoor viel het echtpaar zes plaatsen terug op de kandidatenlijst. De nieuwe regeling is bedoeld om zoveel mogelijk de doorstroming op gang te brengen en ook te houden om uiteindelijk ruimte te scheppen voor starters op de krappe huurmarkt, zegt de zegsman van Wooncompagnie.

Hij laat verder weten dat de voorrangsregel niet voor alle woningen geldt. Hij belooft dat dit in de advertenties beter vermeld gaat worden. Er is woningnood, maar de schaarste aan seniorenwoningen is nog veel groter. Er worden weliswaar appartementen gebouwd in Schagen, maar senioren moeten concurreren met andere woningzoekenden. Anderzijds zijn er ouderen die liever een woning hebben met een tuintje.

Mijn indruk is dat de gemeente Schagen zich veel drukker maakt voor jongeren dan voor ouderen. Bouwen voor starters geniet prioriteit in de ogen van veel politici. De gedachte is dat ouderen niets te klagen hebben met hun afgeloste woningen en hun hoge pensioenen. De gemeente Schagen kent ook geen beleid voor wonen en zorg. Schagen staat hierin niet alleen. In meer gemeenten komen ouderen in de problemen omdat ze niet goed voorbereid zijn op de vergrijzingsgolf. Gemeenten hopen dat het probleem overwaait. Ze bedoelen: uitsterft.

Ouderenbond ANBO en Verpleeghuiskoepel Actiz zijn er niet blij mee. Ze pleiten er al een poos voor dat gemeenten met spoed een integrale woon-en leefvisie ontwikkelen met daarin concrete plannen en nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen. Wethouder Jelle Beemsterboer heeft onlangs besloten dat er geen woonvisie komt. Dat ziet er slecht uit voor de ouderen in de gemeente Schagen. 

Wooncompagnie gaat gelukkig in gesprek met het echtpaar dat tussen de raderen terechtkwam van goedbedoeld voorrangsbeleid. Voor schrijnende situaties moet altijd oog zijn.

Eugeen Hoekstra 

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)