Column: Vattenfall weet hoe duurzaam Schagen is

Is Schagen wel zo duurzaam? Vattenfall heeft alle gemeenten in Nederland langs de duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten gelegd. Straks de uitslagen. De index van Energiebedrijf Vattenfall is samengesteld op basis van de meest recente openbare data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht.

De index geeft weer hoe Nederlandse huishoudens omgaan met duurzaamheid in en om het huis. Zo wordt gekeken naar het aantal zonnepanelen, het aantal aanvragen voor een investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de mate van verstening. De Groningse gemeente Loppersum komt als meest duurzame gemeente uit de bus. Maar hoe staat met Schagen?

In 2018 had 33,6% van de Loppersumse huishoudens zonnepanelen. Schagen komt niet verder dan 11,9%. Schagen telt 20.400 huishoudens. Beter doet Hollands Kroon het met 13,4% van de huishoudens. Daarentegen ligt het percentage in Den Helder op 8,9%.

Kijk je naar de grote steden, dan kom je niet hoger dan 2%. Waarschijnlijk komt dit doordat hier sprake is van veel hoogbouw. Opmerkelijk: je moet in het noorden van het land zijn om percentages tegen te komen boven de 20%.   

Vattenfall deed vervolgens onderzoek naar aanvragen die gemeenten doen voor de zogeheten Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze subsidie kan gebruikt worden voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler en een biomassaketel.

In 2016 en 2017 werden er - in de gemiddelde gemeente - 50,9 ISDE aanvragen gedaan per 10.000 huishoudens. Kijkend naar het aantal particuliere subsidieaanvragen voor de ISDE regeling, dan is er sprake van grote regionale verschillen.

Het gemiddelde aantal aanvragen is relatief het hoogst op Ameland. Per 10.000 huishoudens werden hier namelijk 426 aanvragen gedaan. Dit is ruim acht keer meer dan het landelijk gemiddelde. Schagen komt er niet slecht uit met 67 subsidieaanvragen.

Maar Hollands Kroon komt hier overheen met 95 aanvragen. Den Helder blijft behoorlijk achter met zijn 31 subsidieaanvragen. Gemeenten in het noorden van het land stelen echter de show met 100 tot 265 aanvragen. Vooral voor pelletkachels en biomassaketels zijn hier veel subsidie aanvragen goedgekeurd.

Vattenfall heeft ook gekeken naar de mate waarin tuinen in Nederland “versteend” zijn. De verstening van tuinen draagt namelijk NIET  bij aan een klimaatbestendige en duurzame omgeving binnen de gemeente. In de gemiddelde Nederlandse gemeente is 36,7% van de tuinen versteend. Op landelijk niveau is Wassenaar de ‘minst versteende’ gemeente (9,5%). Kijken we naar Schagen dan moeten we ons schamen: 40,3% van de tuinen is  versteend. Hollands Kroon 38,1% en Den Helder is 56,9% van de tuinen versteend.

Tenslotte heeft Vattenfall de duurzaamheidsindex per gemeente vastgesteld op basis van bovengenoemde percentages. Loppersum scoort heel goed met een 5,9, gevolgd door Ameland met een 4,4. Veel gemeenten scoren nog minder dan een 1. Dan komt Schagen er toch iets beter vanaf met een 1,4 en Hollands Kroon oogst een 1,9 en Den Helder slechts een 0,1.  Het minst duurzaam is de gemeente Diemen, met een indexscore van -0,7.

Er bestaat ook een Gemeentelijke Duurzaamheidsindex die ook kijkt naar factoren als woonlasten, werkloosheid, veiligheid, sociale zekerheid en gezondheid. Op een score tussen 0 en 10  zitten Schagen en Hollands Kroon op een 6,0 en Den Helder op  een 5,2. De gemeente Zeewolde scoort het beste met een 7,0.

Eugeen Hoekstra

 

 

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)