Column: Gaat wethouder Meskers echt opstappen?

Gaat wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon opstappen nu hij bakken kritiek over zich heen krijgt met betrekking tot zijn vestigingsbeleid in de Wieringermeer? Provincie heeft gehakt gemaakt van het bestemmingsplan dat de komst van de volgende datacenter mogelijk moet maken. Zijn collega’s in de buurtgemeenten zijn boos omdat veel landbouwgebied wordt ingezet voor industriële doeleinden. 

Meskers vindt de kritiek waarschijnlijk overdreven en meent niets verkeerds te doen. Hij wil best een robbertje vechten met de provincie. Dit zou niet de eerste keer zijn dat ze elkaar treffen in de rechtbank. Toen ging het over de Polenhotel bij Agriport. Gewonnen zaak voor de wethouder. Dus ik moet nog zien of hij eigener beweging opstapt.

Het hangt van de coalitie af (met een meerderheid van één zetel) wat hij gaat doen. Het is overigens niet de eerste keer dat hij als wethouder is opgestapt. Een paar jaren geleden gleed hij uit over de verbouwing van het gemeentehuis waarvan de kosten miljoenen euro’s hoger waren dan dat hij had gezegd. Niet veel later keerde hij weer terug op het pluche.

De provincie spreekt over planologische omissies van het college en over onvermogen om de gevolgen van de datacenters op de energiebehoefte in kaart te brengen. Lees deze zin ”Een datacenter verbruikt evenveel stroom als een middelgrote stad. Bij een dergelijke energiebehoefte is het van belang de consequenties in beeld te brengen, opdat er een evenwichtige belangenafweging kan plaatsvinden.”

Volgens de provincie is dit nooit gebeurd. De wethouder zal dit ontkennen en proberen de bezwaren van de provincie te weerleggen. Die kans krijgt hij niet als de coalitie hem laat vallen.

Eerder is er contact geweest tussen de provincie en Hollands Kroon en toen gaf de provincie aan niet tevreden te zijn met het bestemmingsplan voor uitbreiding Agriport A7, Venster-West. Maar met die opmerking is door Hollands Kroon niets gedaan. De provincie vindt dat datacenters een bovenregionale functie hebben. En dus zijn afspraken nodig met andere regio’s. “ Datacenters zijn in die zin uniek en wijken af van reguliere bedrijventerreinen.”

De zienswijze van de provincie leest als een tirade tegen het gemeentebestuur. Het heeft geen concrete invulling gegeven aan energiebesparing, inzet van duurzame energie en duurzaam bouwen. Het is uitgegaan van verkeerde verkeerscijfers.

Het heeft geen plan gemaakt voor de reconstructie van het kruispunt van Agriport met de N239. Het heeft geen inzicht gegeven of een nieuw datacenter kan worden aangesloten op het bestaande energienetwerk in Noord-Holland. Het heeft geen uiteenzetting gegeven van de resultaten van de mogelijke synergie tussen datacenter en de Agrifoodbedrijven, die in Agriport zijn gevestigd.

Zeven omliggende gemeenten hebben harde kritiek geuit richting de verantwoordelijke wethouders Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA). De gemeenten vinden het terecht dat de provincie het bestemmingsplan afkeurt en dat Hollands Kroon de wacht wordt aangezegd om op eigen houtje 230 hectare grond vol te plempen met datacenters.  

De coalitie heeft een meerderheid van één zetel. Met zo’n vernietigend oordeel gaat de coalitie het niet redden, denk ik. Dit is niet het ergste, erger is dat intussen de Wieringermeer een desolaat gebied is geworden.

Eugeen Hoekstra  

 

Foto Eugeen Hoekstra.jpg  2 Foto Eugeen Hoekstra.jpg 2