Column: Kies voor een betere oplossing voor de drukke Zuiderweg

De verkeersdruk op de Zuiderweg wordt alsmaar groter. Er staan woningbouwplannen op stapel. Elke woning betekent gauw anderhalve auto of misschien wel twee. Er komen  huizen (124) op het terrein van Oudshoorn, er komen tijdelijke woningen op de handbalvelden (die niet meer worden gebruikt) en nog eens 250 huizen aan de zuidkant van Muggenburg-Zuid. En misschien wordt de Spartahal een turnhal met als gevolg extra verkeer. Bovendien is de huidige situatie voor fietsers en voetgangers niet ideaal. Dus dat de gemeente gaat kijken naar de Zuiderweg, is goed te begrijpen.

Logisch, want de Zuiderweg is één van de drukste gemeentewegen met zo’n 12.500 verkeersbewegingen. De gemeente heeft uitgerekend dat het verkeer ieder jaar toeneemt  met ca. 2%. Als deze trend doorzet dan zal deze weg op een termijn van 10 jaar haar maximale capaciteit hebben bereikt.

Bijkomstigheid is dat de weg zes zijwegen telt tussen de N245 en het spoor. Dit is ook niet bevorderlijk voor de veiligheid, hoewel het met het aantal verkeersongevallen best meevalt. Maar het blijft noodzakelijk om iets aan de Zuiderweg te doen, vindt de gemeente.

Maar een ondergrondse verbinding tussen Muggenburg en het stadscentrum zal er niet komen. De gemeente denkt aan het aanleggen van rotondes in de Zuiderweg. Er komen er twee. Deze moeten het verkeersbeeld aanzienlijk verbeteren. Enig idee hoeveel een rotonde kost? Een dikke 1 miljoen euro.

De ene rotonde zou komen waar de Verzetlaan en de Oranjelaan met elkaar worden verbonden. De tweede rotonde komt iets oostelijker en verbindt de Zuiderweg met de Julianalaan. Voordeel is dat de Piet Ottstraat rechtstreeks kan worden aangesloten op deze rotonde. Gaat dit allemaal helpen? Het zijn suggesties. Ze moeten allemaal worden onderzocht.

Maar het is beslist noodzakelijk dat er naar de Zuiderweg wordt gekeken. Echter, het grootste knelpunt is de spoorwegovergang. Plannen om de Zuiderweg ter plaatse te ondertunnelen zijn er wel, maar het geld ontbreekt.

Voor fietsers en voetgangers is de Zuiderweg geen gemakkelijke weg. Vooral niet aan de noordelijke kant waar veel fietsverkeer is door schoolgaande kinderen. En een stukje verderop, voorbij de spoorwegovergang, is de oversteek naar de medische voorzieningen ronduit gevaarlijk.

Het aantal zijwegen moet omlaag en daarom worstelt het college met de ontsluiting van het woningbouwplan de Veldwachter op het oude terrein van Oudshoorn. Een optie is de ontsluiting te realiseren via de huidige fietsbrug. Een andere optie is het fietspad langs de Zuiderweg verbreden tot een parallelweg en deze te laten uitmonden op de Piet Ottstraat, die aansluit op de nieuwe rotonde. Bent u er nog lezer? 

Ga voor een andere oplossing. Je kunt de Zuiderweg natuurlijk ook ontlasten door een verbindingsweg te maken tussen de N245 en de N241 ten zuiden van Schagen. Het college kiest hier niet voor, maar het is nog steeds een goed alternatief, met als voordeel dat Muggenburg-Zuid zijn ontsluitingsweg krijgt.

Waarom wordt deze oplossing niet doorgerekend en besproken met de provincie? Je kunt een nieuw aan te leggen weg makkelijker ondertunnelen bij het spoor dan de bestaande Zuiderweg. Kortom, besteed het geld goed en kies voor de beste oplossing. 

Eugeen Hoekstra

Foto Eugeen Hoekstra column (002) Foto Eugeen Hoekstra column (002)